Europass портфолио за лако и разумљиво представљање вештина и квалификација

Нови Europass је јединствени електронски портфолио са сетом различитих функционалности који пружа подршку не само у представљању вештина, знања и искустава, већ и управљању сопственом каријером, студијама и образовањем уопште. Једноставно и квалитетно припремите своју радну биографију и пропратно писмо за одређени конкурс, али и на безбедан начин чувајте релевантну документацију у личној библиотеци уз пуну заштиту Ваших личних података.

Преостали Europass документи подразумевају:

Europass документ о мобилности

Описује знања и вештине које је појединац стекао током организованог боравка у иностранству са циљем рада или учења.

Додатак сертификату и додатак дипломи

Ближе описују стечене квалификације и издају се уз диплому или сертификат стечен након школовања или обуке за стручно занимање, односно уз диплому високог образовања.

Корисни алати за помоћ при самопроцени и описивању вештина

Национални EUROPASS центар

Europass се у државама учесницама имплементира успостављањем националних Europass центара.

Од 2017. године Europass центар у Србији функционише у оквиру Фондације Темпус.

Национални Europass центар сваке земље има улогу на националном и интернационалном нивоу.

На националном нивоу, то је прва контакт тачка за све особе, организације или установе заинтересоване за употребу Europass алата и докумената. Задаци Europass центра су:

  • промоција Europass-а као европског оквира за транспарентност квалификација, компетенција и вештина
  • комуникација са појединцима, организацијама и установама које користе или желе да користе Europass алате и документе

На интернационалном нивоу, национални Europass центри (NEC) сарађују у оквиру мреже Europass центара тако што размењују искуства, предлажу начине за његово унапређење докумената и размењују добре праксе у информисању корисника.

Вести

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ EUROPASS ПОРТФОЛИЈА НА ОСМОЈ НАЦИОНАЛНОЈ EUROGUIDANCE КОНФЕРЕНЦИЈИ

Нови Europass портфолио биће званично представљен на осмој националној Eurogudiance конференци...

EUROPASS САВЕТИ ЗА ПИСАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

Писање радне биографије (CV) није лак задатак, поготово за оне који у томе немају искуств...

БРОЈНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА РЕГИСТРОВАНЕ КОРИСНИКЕ НОВОГ EUROPASS-А

Иако за креирање Europass биографије (CV) и даље није неопходна регистрација на новој Europass п...

Нови Europass је ту!

Од данас је свим корисницима доступан нови Europass портфолио – персонализовани, бесплатн...

Активности EUROPASS центра

Фондација Темпус – Europass центар је контакт тачка за појединце, организације и установе из Србије које желе да користе Europass документе или да се информишу о њима. У основне активности Europass центра спадају промоција, информисање, пружање подршке и спровођење обука у вези са документима, као и издавање Europass документа о мобилности.

  • е-пошта europass@tempus.ac.rs
  • адреса Инфо центар Фондације Темпус, Теразије 39, I спрат, Београд
  • телефон 011/3342-430