Пет Europass докумената за лако и разумљиво представљање вештина и квалификација.

Документи се праве или издају на предложеним Europass обрасцима што олакшава њихову препознатљивост широм Европе.

Два документа попуњавају појединци:

Europass биографија (CV)

Служи за представљање радних искустава, образовног пута и вештина појединца на јасан и прегледан начин.

Europass језички пасош

Даје слику о језичким вештинама, квалификацијама и искуствима појединца.

Преостале документе издају институције или организације:

Europass документ о мобилности

Описује знања и вештине које је појединац стекао током организованог боравка у иностранству са циљем рада или учења.

Додатак сертификату и додатак дипломи

Ближе описују стечене квалификације и издају се уз диплому или сертификат стечен након школовања или обуке за стручно занимање, односно уз диплому високог образовања.

Корисни алати за помоћ при самопроцени и описивању вештина

Национални EUROPASS центар

Europass се у државама учесницама имплементира успостављањем националних Europass центара.

Од 2017. године Europass центар у Србији функционише у оквиру Фондације Темпус.

Национални Europass центар сваке земље има улогу на националном и интернационалном нивоу.

На националном нивоу, то је прва контакт тачка за све особе, организације или установе заинтересоване за употребу Europass докумената. Задаци Europass центра су:

  • промоција Europass-а као европског оквира за транспарентност квалификација, компетенција и вештина
  • промоција Europass докумената и обезбеђивање њихове доступности на језику државе на чијој територији делује
  • комуникација са појединцима, организацијама и установама које користе или желе да користе Europass документе

На интернационалном нивоу, национални Europass центри (NEC) сарађују у оквиру мреже Europass центара тако што размењују искуства, предлажу начине за унапређење докумената, начина за њихово издавање и размењују добре праксе у информисању корисника.

Предности коришћења Europass докумената

Онлајн едитор

У оквиру Europass-а развијен је бесплатан онлајн алат за попуњавање и мењање Europass биографије, Језичког пасоша, Европског пасоша вештина и пропратног писма. Помоћу овог алата сви документи могу да се електронски међусобно повежу.
Коришћење алата не захтева регистрацију.

Препознатљивост у Европи

Europass документи доступни су на преко 25 језика и користе се у скоро свим европским државама.

Целовита слика

Када се користе заједно, Europass документи дају целовиту слику о појединцу – његовом образовању, познавању страних језика и култура, искуствима мобилности и формално и неформално стицаним вештинама.

Алат за састављање Europass биографије и Европског пасоша вештина

Документ припремљен у онлајн алату за уређивање може се штампати или преузети у електронском облику, али и једноставно мењати касније, поновним увозом раније припремљеног документа. На тај начин корисник не мора да брине о техничком уређивању документа и форматирању, већ само о садржају, док се изглед документа (попут величине поља и текста, брисања непопуњених поља у обрасцу и сл.) аутоматски прилагођава.

5 докумената
28 језика
20000000+ посета Europass сајтовима у Европи годишње

Вести

Два нова термина за семинар „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима”

Europass центар је заказао два нова сусрета са темом припреме ученика за тржиште рада...

Рекордни број Europass биографија генерисан у 2019. години

У 2019. години, број издатих Europass биографија на свим језицима достигао је укупну цифру од ...

Europass Појмовник од сада и на српском језику

Europass центар је превео и објавио превод Europass Појмовника, својеврсног вишејезичког речн...

Активности EUROPASS центра

Фондација Темпус – Europass центар је контакт тачка за појединце, организације и установе из Србије које желе да користе Europass документе или да се информишу о њима. У основне активности Europass центра спадају промоција, информисање, пружање подршке и спровођење обука у вези са документима, као и издавање Europass документа о мобилности.

  • е-пошта europass@tempus.ac.rs
  • адреса Инфо центар Фондације Темпус, Теразије 39, I спрат, Београд
  • телефон 011/3342-430