Шта је Europass документ о мобилности?

Europass документ о мобилности је документ који се издаје учеснику који организовано борави у иностранству са циљем рада или учења. У документу се описују знања и вештине које учесник стиче током мобилности, те служи као потврда стечених компетенција.

Примери мобилности за које се може издати Europass документ о мобилности:

 • Мобилност ученика, студената, наставника, васпитача или ненаставног особља у оквиру Erasmus+ пројекта
 • Мобилност запослених које домаћа фирма или организација шаље на усавршавање у земљама Европе
 • Друге врсте формално договорених упућивања на учење, усавршавање или рад у земљама Европе

Учесници у издавању Europass документа о мобилности

 • Партнер пошиљалац – установа, фирма или организација из Србије која шаље учесника на мобилност
 • Партнер домаћин – установа, фирма или организација из иностранства која дочекује учесника мобилности и у оквиру које се мобилност спроводи
 • Учесник мобилности – носилац документа
 • Europass центар – национални Europass центар који у Републици Србији функционише у оквиру Фондације Темпус

Пронађите одговоре на најчешће постављана питања о Europass документу о мобилности.


Како до Europass документа о мобилности?

Пре мобилности попуните формулар пријаве и сачувајте референтни код.

Партнер пошиљалац (особа из организације, установе, фирме из Републике Србије) попуњава онлајн формулар пријаве за издавање Europass документа о мобилности.

 • Формулар пријаве се попуњава се засебно за сваког учесника мобилности, било када пре спровођења мобилности, а најбоље онда када су партнеру пошиљаоцу познати сви учесници мобилности и када су датуми мобилности коначно утврђени.
 • Упутство за попуњавање формулара пријаве.
 • Након попуњавања формулара, на адресе електронске поште партнера домаћина и партнера пошиљаоца стићи ће порука са списком пријављених учесника мобилности и њима додељеним референтним кодовима*.

*Молимо Вас да обратите пажњу да референтни код није број документа који ће се наћи на крајњем документу и служити за проверу његове валидности.

**Молимо Вас да контактирате са Националним Europass центром путем имејла europass@tempus.ac.rs уколико желите да Вам Europass документа о мобилности буду издата на српском језику.

Пријава за Europass документ о мобилности

Током мобилности договорите са партнером домаћином садржај докумената и по потреби им помозите у попуњавању формулара о стеченим вештинама.

Партнер домаћин (одговорна особа из организације, установе, фирме у иностранству) у сарадњи са учесницима мобилности, пред завршетак мобилности попуњава онлајн формулар о стеченим вештинама.

 • Овај формулар се попуњава за сваког учесника посебно позивајући се на лични референтни код додељен од стране Europass центра.
 • Упутство за попуњавање формулара о стеченим вештинама на српском и енглеском.
 • Након провере унетих података, Europass центар шаље електронске верзије Europass докумената о мобилности (у .pdf формату) на адресу електронске поште партнера домаћина.
 • Партнер пошиљалац добија мејл обавештења да су документи израђени и послати на адресу електронске поште партнера домаћина.

Формулар о вештинама стеченим током мобилности

Током и/или након мобилности довршите процес потписивања Europass докумената о мобилности.

Партнер домаћин штампа и потписује/печатира документ; Ментор или одговорна особа потписује документ; Партнер пошиљалац потписује/печатира документ; Учесник мобилности потписује документ.

 • На места за потписивање партнера домаћина и пошиљаоца може се потписати правно одговорна особа (директор, секретар или друго овлашћено лице) или само ставити печат установе.
 • На место за потпис одговорне особе/ментора обавезно је да се потпише особа из организације домаћина која је директно одговорна за спроведену мобилност.
 • На место за потпис учесника мобилности потписује се сам учесник, односно она особа којој се документ издаје.

Погледајте примере попуњених докумената на више језика

Након мобилности доставити скениране верзије издатих докумената Europass центру.

Партнер пошиљалац скенира све документе издате за једну мобилност и путем онлајн форме на овом линку их шаље Europass центру за архивирање.

 • Онлајн форма се попуњава за сваког учесника посебно позивајући се на број документа који је записан на коначној верзији документа.
 • Само документи у .pdf формату могу бити послати путем онлајн форме.
 • Уколико желите да документи које шаљете Europass центру буду погодни за реиздавање (касније издавање валидних копија), молимо Вас побрините се да скениране верзије буду довољно доброг квалитета, да поновно штампање не омета читљивост документа.

Отпремите скенирану верзију Europass документа о мобилности