Europass документ о мобилности (Europass Mobility) је документ стандардизованог изгледа који се користи широм Европе како би се забележиле вештине и компетенције које је појединац – било ког доба, образовног нивоа или статуса запослења – стекао током мобилности у другој земљи Европе (ЕУ/ЕФТА/ЕЕЗ или земљи кандидату).

Europass документ о мобилности има за циљ да:

 • повећа транспарентност и видљивост искустава мобилности у Европи, дајући могућност корисницима да боље прикажу знања, вештине и компетенције које су стекли током тог искуства;
 • подстакне признавање вештина и компетенција стечених у иностранству;
 • промовише мобилност са циљем учења на европском нивоу, тако што чини резултате оваквих мобилности видљивијим.

За процес издавања Europass документа о мобилности у Републици Србији је надлежан национални Europass центар који функционише у оквиру Фондације Темпус. Издавање документа о мобилности се врши према националној процедури која се састоји из следећих корака:

 1. Пре мобилности партнер пошиљалац из Републике Србије попуњава формулар пријаве и добија референтни код од националног Europass центра;
 2. Током или након мобилности партнер домаћин попуњава формулар о стеченим вештинама;
 3. Национални Europass центар генерише документ у .пдф формату и додељује документу јединствени број документа, након чега га шаље ел. поштом партнеру домаћину;
 4. Партнер домаћин и партнер пошиљалац штампају, потписују и печатирају документ и предају га учеснику мобилности који такође потписује документ;
 5. Партнер пошиљалац скенира документ и отпрема скенирану копију у архиву издатих докумената Europass центра у Републици Србији.

Детаљне информације и упутства за издавање документа о мобилности за појединце које на мобилност шаље установа или организација регистрована у Републици Србији, налазе се на страници Europass центра из Србије.

Свака установа или организација која организује мобилност у еворпским земљама може се, у име појединаца, пријавити за издавање Europass докумената о мобилности у складу са националном процедуром која важи у држави из које је партнер пошиљалац Националне процедуре се могу разликовати од државе до државе при чему је битно нагласити да за све мобилности учесника које на мобилност шаљу организације (школе, организације, установе, удружења) из Републике Србије примењује се национална процедура за издавање документа о мобилности Републике Србије која је детаљно описана на страници Europass центра из Србије.

Појединци се не могу пријавити директно. Све пријаве се врше од стране организација/установа у име појединаца.

Свако искуство мобилности које за циљ има учење или усавршавање, а које се дешава у другој европској земљи (чланици ЕУ, држави кандидату или чланици ЕФТА или ЕЕЗ).

Не. Europass документ о мобилности је документ који служи за бележење периода мобилности у Европи и сведочи о вештинама стеченим током мобилности.

Не. Сви Europass документи се издају без надокнаде.

У издавању Europass документа о мобилности учествују Europass центар у земљи пошиљаоца и партнерске организације/установе између којих се спроводи мобилност (пошиљалац и домаћин).

Europass центар


Europass центар је организација одговорна за дефинисање процедуре по којој се документ издаје. Такође, кроз сарадњу са организацијама које спроводе мобилност, Europass центар пружа подршку током процеса попуњавања докумената и брине се о томе да се Europass документи о мобилности:

 • издају само како би забележили искуства учења у Европи која се одвијају у другој европској држави,
 • издају само како би забележили искуства учења према унапред договореном садржају,
 • попуњавају у складу са упутствима.

Партнер пошиљалац и партнер домаћин


Europass документ о мобилности подразумева партнерство између организације која шаље учесника на мобилност (партнер пошиљалац) и организације која дочекује учесника мобилности (партнер домаћин). Обе организације треба да буду сагласне са садржајем, циљевима, трајањем, методама и праћењем процеса мобилности, као и са језиком на коме ће документ бити издат.

Europass документ о мобилности се попуњава у сарадњи партнера у пројекту мобилности.

Не. Europass документ о мобилности је персонализован и попуњава се засебно за сваког учесника у мобилности. Иако циљеви мобилности могу бити исти за све учеснике, стечене вештине се разликују од појединца до појединца, а сврха документа о мобилности је да опише вештине које је власник документа стекао. На пример, наставник хемије и наставник грађанског васпитања неће стећи исте вештине уколико свако буде обављао посматрање на радном месту свог колеге из друге државе.

 

Да. Иако исти пројекат може подразумевати више мобилности (посматрање на радном месту, курсеве, тренинге) и некада се може десити да једна особа иде на више мобилности, за сваку од њих треба да добије посебан документ.

Молимо Вас да и ви и Ваши партнери проверите фолдер са непожељном поштом (Spam). Уколико ни тамо не налазите поруку, молимо Вас да нам се обратите на адресу europass @ tempus.ac.rs.

Након слања формулара, копија попуњене верзије стиже на нашу адресу и на адресу која је унета у поље „E-MAIL | ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА“ у одељку „Sending partner | Партнер пошиљалац“ у формулару пријаве, односно у поље „E-MAIL | ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА“ на почетку формулара о вештинама.

Уколико приметите грешке у унетим подацима, можете попунити формулар поново или писати Europass центру на europass @ tempus.ac.rс, те ће подаци бити преправљени у бази.

Одговорна особа из организације пошиљаоца је особа која је задужена за мобилност о којој је реч (координатор пројекта, координатор мобилности, вођа групе).

Одговорна особа из организације домаћина је особа која је задужена за долазеће учеснике мобилности. Уколико мобилност подразумева посматрање на радном месту, одговорна особа/ментор је колега кога ће учесник посматрати; уколико учесници иду на обуку или курс, одговорна особа/ментор је тренер или организатор курса односно обуке.

То не мора да буде правни представник установе или контакт особа за пројекат.