Europass на седмој националној конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”

Tag: Karijerno vođenje i savetovanje

Europass

Europass на седмој националној конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”

Као и претходних година, Europass центар је активно учествовао у националној годишњој конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”, реализованој заједно са Euroguidance

Више »