• Онлајн форма се попуњава за сваког учесника посебно позивајући се на број документа који је записан на коначној верзији документа.
  • Само документи у .pdf формату могу бити послати путем онлајн форме.
  • Уколико желите да документи које шаљете Europass центру буду погодни за реиздавање (касније издавање валидних копија), молимо Вас побрините се да скениране верзије буду довољно доброг квалитета, да поновно штампање не омета читљивост документа.
Holder of the document | Носилац документа - учесник мобилности
Please insert document number (field no. 7 of the document) | Молимо Вас, унесите број документа (из поља бр. 7 коначног документа).