Званично покретање Europass-а у Србији 6. октобра 2017.

Europass у Србији биће званично покренут у петак, 6. октобра 2017. године у оквиру националне конференције ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији“.
Обрасци, примери и упутства за попуњавање Europass биографије, језичког пасоша и Europass документа о мобилности доступни су за кориснике који желе ове документе да попуњавају на српском језику.