Europass на седмој националној конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”

Europass на седмој националној конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”

Као и претходних година, Europass центар је активно учествовао у националној годишњој конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”, реализованој заједно са Euroguidance центром. Овогодишња конференција је одржана 3. октобра, уз већ традиционалну сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта. Конференцији је присуствовало око 200 каријерних практичара, саветника Националне службе за запошљавање, представника канцеларија за младе, удружења и асоцијација, представника академске заједнице и центара за развој каријере, као и доносилаца одлуке из Србије.

У оквиру теме о новинама у области каријерног вођења и саветовања у Европи најављене су очекиване промене у Europass-у које ће се реализовати током 2020. године. Уз то, активна улога представника центра огледала се и у учешћу на панел дискусији на тему: „Подршка на преласку из школе на тржиште рада – јачање вештина запошљивости младих”. Целокупан снимак конференције доступан је на на јутјуб каналу Фондације Темпус .

Europass na sedmoj nacionalnoj Euroguidance konferenciji
Europass na sedmoj nacionalnoj Euroguidance konferenciji
Europass на седмој националној конференцији „Каријерно вођење и саветовање у Србији и Европи”
Europass na sedmoj nacionalnoj Euroguidance konferenciji