Europass документ о мобилности у шестом броју билтена „Каријера и мобилност”

Како да што боље представите своје вештине стечене током боравка у иностранству? Како да ваш документ о мобилности најбоље осликава све што сте научили и постигли? Одговори на ова питања су тема текста Представљање компетенција стечених на мобилности –  Europass документ о мобилности у шестом броју билтена „Каријера и мобилност”.

Национални центар Eurogudance мреже у Републици Србији издаје годишњи билтен ,,Каријера и мобилност” који доноси преглед активности и најзначајнијих информација у овој области на европском и националном нивоу. У последњем, шестом броју, једна од тема је и документ о мобилности. Идеја текста је да на јасан и директан начин представи како што прецизније и квалитетније дефинисати компетенције при попуњавању овог документа, како би он заиста био сврсисходан и сведочио личном и професионалном развоју у контексту мобилности. Билтен је доступан на сајту Euroguidance центра , а поменути текст је на странама 26. и 27.