Europass Појмовник од сада и на српском језику

Europass центар је превео и објавио превод Europass Појмовника, својеврсног вишејезичког речника који дефинише 130 кључних термина који чине основ европских политика из области образовања и обука. Овај алат, настао са идејом да олакша комуникацију између свих релевантних актера у области, један је од одељака централног Europass портала. Уз дефиниције термина, Појмовник наводи и доступне изворе, а неретко и додатне коментаре који су важни за контекст или тумачење термина. Осим стандардног коришћења Појмовника зарад упознавања са дефиницијама и доступним ресурсима, додатна вредност овог алата је могућност упоређивања термина и њихових превода на више светских језика. Појмовник је стално доступан на централном Europass порталу који уређује CEDEFOP, на адреси https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary. Када је верзија на српском у питању, доступна је на оба писма – ћирилици и латиници.