Семинар „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” одржан у Лесковцу и Крушевцу

Семинар „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” одржан у Лесковцу и Крушевцу

Europass центар је организовао још две акредитоване обуке које су се одржале у Лесковцу, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању (16. децембра) и у Првој техничкој школи у Крушевцу (17. децембра). Семинар „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” (каталошки број 70 Завода за унапређивање образовања и васпитања) једнодневна је обука која носи 8 поена стручног усавршавања и потпуно је бесплатна за учеснике. У наведена два термина семинар је окупио 51 учесника из 11 градова и општина. У евалуацији семинара, учесници су као значајне истакли релевантност теме, као и применљивост и корисност приказаних алата и ресурса. Уз то, као посебна вредност обуке истакнута је њена практичност и могућност примене наученог у раду са ученицима.

У наредном периоду ће овај семинар бити организовани у Београду и другим градовима, а сви заинтересовани могу у овом тренутку попунити формулар за изражавање интересовања за учествовање како би имали предност при избору учесника за наредне обуке. Информација о тачним датумима и месту одржавања наредних семинара ће бити благовремено доступна на сајту центра.

Seminar „Priprema učenika za tržište rada
Seminar „Priprema učenika za tržište rada