Нови Europass је ту!

Од данас је свим корисницима доступан нови Europass портфолио – персонализовани, бесплатни алат који сваком појединцу пружа подршку не само у представљању сопствених вештина, знања и искустава, већ и управљању сопственом каријером, студијама и образовањем уопште.

Нови Europass напушта концепт сета докумената и постаје јединствени електронски портфолио са низом различитих функционалности. Ученици, студенти, млади, запослене особе, тражиоци посла и сви заинтересовани могу да креирају и унапређују свој Europass профил у ком могу да једноставно и квалитетно припреме своју радну биографију и пријаву за конкурс, али и чувају релевантну документацију у личној библиотеци и да прате своје апликације за посао, учење и усавршавање на потпуно безбедан начин и уз пуно осигурање заштите личних података.

За креирање личног профила на платформи и коришћење њених пуних могућности потребна је кратка регистрација, а једним кликом, креирани лични профил постаје радна биографија која је спремна за конкурс. Такође, платформу је могуће користити и само за припрему радне биографије и пропратног писма, за шта регистрација није потребна. Уз то, раније направљена Europass радна биографија у до сада коришћеном Europass едитору и сачувана у .pdf формату компатибилна је са новом платформом, па се на једноставан начин у њу може увести и даље садржински и визуално прилагођавати. Три визуелна приказа биографије су на располагању корисницима.

Уз креирање поменутих докумената, нове функционалности овог алата омогућавају корисницима лакше трагање за одговарајућим запослењем и образовањем широм Европе и помажу им да лакше препознају своје циљеве и развијају каријеру из перспективе целоживотног учења.

Нови Europass је доступан на адреси https://europa.eu/europass/en.