Нови Europass слави свој први рођендан

У протеклих годину дана, откако је 1. јула 2020. у рад пуштен нови Europass, преко два милиона корисника је испробало нову платформу и путем ње регистровало своје профиле. Уз то, платформа броји готово 25 милиона посета за свој први рођендан.

Нови Europass корисницима нуди не само могућност да на једноставан и прегледан начин представе своја знања и вештине, већ је ту као свеобухватни каријерни алат кога чине Europass портфолио (онлајн профил корисника, библиотека за чување докумената, алат за израду радне биографије и пропратног писма), база образовних могућности за учење у Европи, као и могућности за рад у Европи, захваљујући интегрисаним приликама са EURES портала. Коришћење платформе је једноставно, интуитивно, сигурно и уз пуну заштиту личних података, а она је доступна на адреси www.europass.eu на 29 језика.

Годуну дана касније, Europass интензивно развија и своју додатну компоненту, тзв. Europass дигитална сведочанства (Europass digital credentials), јединствени систем који омогућава документовање постигнућа у учењу кроз издавање и поседовање електронски генерисаних, сигурних и проверених потврда о комплетираним процесима учења и стеченим квалификацијама. Ова могућност је узбудљива и за установе и организације, које могу да потпуно бесплатно користе Europass систем како би издале дипломе, сертификате, сведочанства и друге врсте потврда о учешћу и учењу у валидном електронском окружењу, печаћене квалификованим еПечатом. Појединци овај систем могу да користе како би складиштили, проверавали валидност и преузимали своје потврде. Europass дигитална сведочанства садрже велики број детаља који потврђују процес учења и постигнућа појединца.

Нови Europass је део Европске агенде за вештине, петогодишњег плана Европске комисије који тежи да подржи бржи и снажнији развој вештина појединаца и, узEuropass, обухвата још једанаест додатних иницијатива. Више информација о Европској агенди за вештине доступно је на сајту Европске комисије.