Велико интересовање за издавање Europass документа о мобилности

Током прва четири месеца 2022. године установе и организације из Републике Србије поднеле су укупно 331 пријаву за издавање Europass докумената о мобилности, а у истом периоду Национални Europass центар у Србији издао је 226 ових документа. Листом је реч о мобилностима које су део Еразмус+ пројеката мобилности, али све је више и пројеката партнерстава. Међу мобилностима предњаче оне ученика и наставника средњих стручних школа, затим основних школа, гимназија и уметничких школа, а потом и школа и других организација и установа активних у области образовања одраслих.

Наведене бројке недвосмислено сведоче о великом броју планираних и реализованих мобилности у школској 2021/2022. години. Такође, приметан је тренд раста интересовања за издавање Europass докумената о мобилности, чак и у односу на исти период 2019. године – последње пре избијања пандемије коронавируса која је одложила највећи број мобилности планираних за 2020. годину, од којих су неке и отказане.

Национални Europass центар у Србији наставиће да међу актерима из свих поменутих сектора, а посебно установама којима буду одобрени Еразмус+ пројекти мобилности, промовише могућност издавања Europass докумената о мобилности, у жељи да највећи број њих препозна значај који ова документа имају за учеснике. Europass документ о мобилности издаје се учеснику који организовано борави у иностранству са циљем рада или учења. У документу се описују знања и вештине које учесник стиче током мобилности, те служи као потврда стечених компетенција.