Headings marked with an asterisk are mandatory. Any field of the Europass Mobility left empty shall be removed from the document issued. Please fill in the form using the language and script in which you want the document to be issued. Please use diacritical marks (č, ć, ž, đ…) where applicable. For documents in Serbian language, please use Cyrillic script. |

Формулар о вештинама за Europass документ о мобилности

Поља означена звездицом су обавезна. Свако поље које остане непопуњено у Europass документу о мобилности биће обрисано из коначне верзије. Молимо Вас да формулар попуните на језику и писму на ком желите да документ буде издат. Молимо Вас да користите дијакритичке знаке (č, ć, ž, đ…) уколико је применљиво. За документе на српском језику, молимо Вас користите ћирилично писмо.
Please leave your e-mail address here, so you can receive confirmation e-mail and copy of filled form.
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА - Mолимо Вас напишите овде Вашу адресу електронске поште како бисте добили потврду о послатом формулару и копију попуњеног формулара.
General data about the document
Општи подаци о документу

Holder of the document

Учесник мобилности - носилац документа
ПРЕЗИМЕ/НА
ИМЕ/НА
Please insert here the reference number you got from National Europass centre. | РЕФЕРЕНТНИ КОД - Молимо вас, овде унесите референтни код који сте добили од Националног Europass центра.

DURATION OF THE MOBILITY EXPERIENCE

ТРАЈАЊЕ ИСКУСТВА МОБИЛНОСТИ

From

Од
ДАН ПОЧЕТКА
МЕСЕЦ ПОЧЕТКА
ГОДИНА ПОЧЕТКА

To

До
ДАН ЗАВРШЕТКА
МЕСЕЦ ЗАВРШЕТКА
ГОДИНА ЗАВРШЕТКА

Skills acquired during the Mobility experience

Вештине стечене током искуства мобилности
СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ/ЗАДАЦИ
ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ
ЈЕЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ
ДИГИТАЛНЕ ВЕШТИНЕ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ/УПРАВЉАЧКЕ ВЕШТИНЕ
КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ
ОСТАЛЕ ВЕШТИНЕ
reCAPTCHA is required.